Digital skogsnakk

Allskog_Foto Kristoffer Wittrup

Skogeiersamvirket er også en møteplass for å diskutere skogfag. Digital skogsnakk med Allskog er åpen for alle, men som andelseier får du informasjon i god tid før.

Allskog_Foto Kristoffer Wittrup

Digital kappekveld for vinteren 2023/24

Mange skogeiere har planer om å hugge i egen skog i vinter. Her gjennomgår vi vinterens kapperegler; hva er nytt, og hva er viktig å huske på? Den digitale kappekvelden ble holdt 5. desember 2023.

Hva er de nye kjørereglene for skogbruket?

En godt stelt skog balanserer hensyn mellom økonomi til skogeier, biologisk mangfold og sosiale hensyn. Skogeiere som skal hugge selv og levere PEFC-sertifisert tømmer, må ha dokumentert kompetanse i den nye standarden fra 2024. Norsk PEFC Skogstandard var tema på digitale skogsnakk med Allskog 7. november 2023

Riktig ungskogpleie

Hvordan får vi frem den fine og bestandige fremtidsskogen? Hvordan vi bruker vi den digitale skogbruksplanen til ungskogpleie? Hvilke praktiske endringer kommer i Norsk PEFC Skogstandard? Dette var noen av spørsmålene om ungskogpleie som var tema på digitale skogsnakk med Allskog 15. mai 2023.

Skog og skatt

Hvilke skatteregler gjelder for skogeiendom, og hva kan skogfondet brukes til? Bjørn Helge Bjørnstad fra Skogkurs er ekspert på skogeierøkonomi. Han innledet til en digital skogsnakk om skatt 22. februar 2023.