Digital skogsnakk

Allskog_Foto Kristoffer Wittrup

Skogeiersamvirket er også en møteplass for å diskutere skogfag. Digital skogsnakk med Allskog er åpen for alle, men som andelseier får du informasjon i god tid før.

Allskog_Foto Kristoffer Wittrup

NRKs skivebom om skog og klima

NRK regnet seg frem til at skogbruket er ubetydelig for å lykkes med det grønne skiftet. Hvordan er det mulig? Allskog-direktør Snorre Furberg tar for seg skogbrukets klimaregnskap. Opptak fra 30. mai 2024.

Klarer lokal industri å konkurrere om tømmeret?

Svensk, baltisk og dels tysk industri drar virkesprisene opp. Klarer lokal industri å møte konkurransen? Opptak av digital skogsnakk 24. april 2024.

Ferske tips om planting, markberedning og insektsbekjempelse

Opptak av digital skogsnakk 11. april 2024.

Trevirke i dag og i fremtiden

Fremtiden er fornybar, og trevirke en del av den fremtiden. Forskning og utvikling innen trebruk var tema på digital skogsnakk med Allskog 28. februar 2024.

Digital kappekveld for vinteren 2023/24

Her gjennomgår vi vinterens kapperegler; hva er nytt, og hva er viktig å huske på? Den digitale kappekvelden ble holdt 5. desember 2023.

Hva er de nye kjørereglene for skogbruket?

Skogeiere som skal hugge selv og levere PEFC-sertifisert tømmer til industrien, må ha dokumentert kompetanse i den nye standarden fra 2024. Opptak av digital skogsnakk 7. november 2023

Riktig ungskogpleie

Hvordan får vi frem den fine og bestandige fremtidsskogen? Hvordan vi bruker vi den digitale skogbruksplanen til ungskogpleie? Hvilke praktiske endringer kommer i Norsk PEFC Skogstandard? Opptak av digitale skogsnakk 15. mai 2023.

Skog og skatt

Hvilke skatteregler gjelder for skogeiendom, og hva kan skogfondet brukes til? Skog og skatt var tema for digital skogsnakk 22. februar 2023.