0 x 0

rådgivning

Som et samvirke og en interesseorganisasjon for skogeierne ønsker vi i ALLSKOG å dele av vår kunnskap når skogeieren trenger en rådslagning. Vi utfyller den veiledningstjenesten som finnes ved landbrukskontorene i kommunene.

ALLSKOG tar gjerne en prat om juridiske problemstillinger, vern, utbygginger, miljøspørsmål eller politiske utfordringer. Vi rådgir også i spørsmål om frivillig vern.

Rådgivning rundt skogbruksplaner, kart og miljøregistreringer gjøres av vår planavdeling.

Ta kontakt med din skogbruksleder for veiledning innen skogforvaltning og drift.

Andelseiere i ALLSKOG får en gratis konsultasjon hos Advokatfirmaet Nidaros DA, for å få vurdert vanskelige juridiske spørsmål knyttet til sin skogeiendom.

Advokatfirmaet Nidaros DA
Kjøpmannsgt 19
7013 Trondheim
Telefon: +47 73 87 99 99
Telefaks: +47 73 87 99 98
E-post: post@nidarosda.no

Se også vår meny over Standardavtaler, som kan lette arbeidet med tiltak på eiendommen.