Krav til PEFC-kurs for deg som skogeier

Skal du hogge selv og levere tømmer? Nå får alle som driver i skogen tilbud om kurs i den nye skogstandarden.

MG_9860_kl_cr

Hvordan skogeieren skal forvalte og drive skogen, er definert i 30 kravpunkter i Norsk PEFC Skogstandard. Nå har standarden blitt revidert.

Fra og med 1. mars 2024 må egenaktive skogeiere ha gjennomgått nytt PEFC-kurs for å levere sertifisert tømmer til industrien.

Meld deg på nettkurset fra Skogkurs her.

På kurset lærer vi hva miljøkravene betyr i praksis når vi forvalter og driver en skogeiendom. Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i miljøkunnskap om skogbruket.

Du kan dekke utgifter til kursavgift og kursmateriell med skogfondet ditt. Merk at du må gjøre utlegg. Gå inn på skogfond.no for å be kommunen om refusjon. Det er kommunen som har oversikt over skogfondet.

Andelseiere i Allskog som meldte seg på kurs før 1. januar 2024, fikk et avslag i kursavgiften. Etter 1. januar gjelder vanlige betingelser.