Stormskader i skogen: Sett eget liv og helse først

Allskog vil på det sterkeste fraråde å gå inn i områder hvor det har blåst ned skog. Rotvelt og trær som står i spenn, er farlig. Å rydde stormfelt skog, er noe som bør overlates til profesjonelle.

ylva5

Er det stormskader i din skog, ønsker vi at du gir oss beskjed her: Skjema for stormfellinger.

Når stormen har lagt seg, vil Allskog og våre entreprenører kartlegge det nøyaktige omfanget. Vi vil legge en plan for profesjonell rydding og holde deg orientert.

Dersom vindfelte trær fortsatt har kontakt med roten, vil virkesverdien kunne holde seg over lengre tid, om det ikke er andre skader på treet.

Skog omfattes ikke lenger av Naturskadefondet. Sett deg inn i hvilke forsikringsdekninger du har hos Skogbrand. Meld inn skader så snart som mulig.