0 x 0
allma

ALLMA

Se ALLMA i bruk!

Din levende skogbruksplan
Studer skogbruksplanen din fra PC, iPhone eller iPad. Hogst, planting og skogskjøtsel kan planlegges fra sofaen, på kontoret, eller på APP når du er ute i skogen. ALLMA gir deg mulighet for tettere oppfølging, kontinuerlig ajourhold og aktualitet i din skogbruksplan.

La ALLMA hjelpe deg med å gjøre de riktige prioriteringene i forvaltning av skogen din. Du kan også ta i bruk ALLMA uten dekning -  Se hvordan her.

For alle ALLMA-produkter gjelder at du må ha skogbruksplan produsert senere enn 2007. Se her om din kommune er tilgjengelig i ALLMA.


Bestill ALLMA her 


Om produktet

 

ALLMA - en andelseierfordel i ALLSKOG
Med ALLMA har du utvidet funksjonalitet for eget ajourhold av skogbruksplan. Beste utgangspunkt for forvaltning av din skogeiendom. ALLMA tilbys i en abonnementsløsning. 
Se ALLMA priser her for deg som ikke er andelseier. 

Utvidet funksjonalitet:

  • Oppfølging og registrering av tiltak gir oppdatert bestandsinformasjon
  • Funksjonalitet for tegning/registrering av kartobjekter
  • Skriv kommentar i bestand, tiltak og dine tegnede kartobjekt
  • APP med utvidet funksjonalitet for online og offline bruk med sporing og tegning/registrering av kartobjekt
  • Lag og skriv ut kart
  • Annet ajourhold (grenseendringer med mer)
  • Mulighet til å legge inn forespørsel om skogtjenester fra ditt lokale andelslag
Trenger hjelp og har spørsmål angående ALLMA, ta kontakt med vår drifts- og supportteam på: Tlf: +47 912 44 205 E: allma@allskog.no Har du en skogbruksplan som er utarbeidet av andre enn ALLSKOG? Gi ditt samtykke til å bruke ALLMA her