0 x 0
allma

ALLMA

Se ALLMA i bruk ALLMA - en andelseierfordel i ALLSKOG


Bestill ALLMA og digitalt ALLMA-kurs her

 


ALLMA - Din levende skogbruksplan - gratis for andelseiere
Studer skogbruksplanen din fra PC, iPhone eller iPad. Hogst, planting og skogskjøtsel kan planlegges fra sofaen, på kontoret, eller på APP når du er ute i skogen. ALLMA gir deg mulighet for tettere oppfølging, kontinuerlig ajourhold og aktualitet i din skogbruksplan.

La ALLMA hjelpe deg med å gjøre de riktige prioriteringene i forvaltning av skogen din. Du kan også ta i bruk ALLMA uten dekning. Se hvordan i lenke til høyre. For alle ALLMA-produkter gjelder at du må ha skogbruksplan produsert senere enn 2007.

 

Digitalt ALLMA-kurs

Fra desember 2022 kan du som privat skogeier bestille vårt digitale ALLMA-kurs. Kurset kan spilles av på din PC hjemme i din egen stue. Videoen kan settes på pause flere ganger underveis i kurset slik at du kan prøve selv med egen ALLMA.

Kursets innhold:

 • Innlogging
 • Få oversikt over ALLMA
 • Kartene og knappene
 • Tegne og måleverktøy
 • Oppdatere skogbruksplan med tiltak
 • Kjøre søk på eiendommen
 • Brukerveiledninger
 • Øvingsoppgaver

Pris er kroner 500,- for andelseier i ALLSKOG og kroner 1000 for ikke-andelseier.

 

Husk dette før du bestiller digitalt ALLMA kurs:

Sjekk opp at du får logget deg på ALLMA. Brukernavn er eposten din. Trykk glemt passord hvis du ikke husker det.
Alle skogbruksplaner er gratis tilgjengelig i ALLMA i ett år for alle skogeiere etter et planprosjekt. Etter dette er ALLMA-abonnement gratis for andelseiere, mens ikke-andelseiere må bestille abonnement før kurset.

 

Bestill ALLMA og digitalt ALLMA-kurs her 

 

Med ALLMA har du utvidet funksjonalitet for eget ajourhold av skogbruksplan. Beste utgangspunkt for forvaltning av din skogeiendom. 

Funksjonaliteter

 • Oppfølging og registrering av tiltak gir oppdatert bestandsinformasjon
 • Funksjonalitet for tegning/registrering av kartobjekter
 • Skriv kommentar i bestand, tiltak og dine tegnede kartobjekt
 • APP med utvidet funksjonalitet for online og offline bruk med sporing og tegning/registrering av kartobjekt
 • Lag og skriv ut kart
 • Annet ajourhold (grenseendringer med mer)

Priser

ALLMA tilbys i en abonnementsløsning. Prisen på ditt abonnement er avhengig av størrelsen på din skogeiendom. Pris beregnes ut fra eiendommens produktive skogareal.

Grunnpris pr skogeiendom kr 500 
Eiendommens første 1000 daa kr 0,35 pr daa 
Arealer fra 1000 daa til 10 000 daa kr 0,25 pr daa
Arealer over 10 000 daa kr 0,15 pr daa

Alle priser er oppgitt eks mva. 

Det årlige abonnementet kan dekkes med skogfond med skattefordel
 

Priseksempel

Kostnad for en skogeiendom på 500 daa
Grunnpris kr 500
+ pris per daa kr 175
= Sum kostnad for ALLMA abonnement pr år kr 675,-

Kostnad for en skogeiendom på 1800 daa
Grunnpris kr 500
+ pris for de første 1000 daa kr 350
+ pris for arealer mellom 1000 og 1800 daa kr 200
= Sum kostnad for ALLMA abonnement pr år kr 1050,-
 

Hva betaler man for?
Den årlige avgiften dekker tilgang til egen skogbruksplan i ALLMA på PC, ALLMA-app for iPhone og iPad, support, framskriving og ajourhold av data.


Trenger hjelp og har spørsmål angående ALLMA, ta kontakt med vår drifts- og supportteam på: Tlf: +47 912 44 205 E: allma@allskog.no Har du en skogbruksplan som er utarbeidet av andre enn ALLSKOG? Gi ditt samtykke til å bruke ALLMA her