0 x 0
allskog-bio

ALLSKOG BIO AS

ALLSKOG BIO produserer treflis til industrien og bioenergimarkedet i Norge.

Daglig leder: Kjell Morten Staberg, tlf 913 68 477 epost kjell.staberg@allskog.no
Driftssjef: John Ivar Strand, tlf. 997 11 043, E-post john.strand@allskog.no

Kontaktpersoner ved våre flisterminaler:

  • Avd. Wacker Holla. Rune Taftø   Tlf: 911 87 165.
  • Avd. Orkanger. Ole Moe   Tlf: 995 37 404.
  • Avd. Salten. Cato Mohaug Tlf: 917 13 167.

  • Øvrige kontaktpersoner

  • Fakturaspørsmål Marcus Fagrell,   mob; 909 61 504 epost: marcus.fagrell@allskog.no
  • Salg  John Ivar Strand mob; 997 110 43 epost: john.strand@allskog.no

Hovedkontoret ligger i Trondheim, og selskapet har operative produksjonsterminaler i Trøndelag, Nordland og Troms.   

Den 15. april 2012 overtok ALLSKOG SA alle salgskontrakter på flis, og ALLSKOG BIO AS ble et rent produksjonsselskap av smelteverks- og biobrenselflis.

Salg av flis, finflis (sikterest) og bark.

Ved våre avdelinger (Kyrksæterøra, Orkanger, Salten og Finnfjord) selges det sikterest som benyttes til stallstrø. Salg av bark i to forskjellige fraksjoner (grov dekkbark og kvernet hagebark), utøves kun ved Kyrksæterøra (Holla) og Orkanger (Grønøra).

Priser pr 01.06.2017 (ferdig opplastet med hjullaster):

  • Finflis (sikterest) for bruk til stallstrø kr. 40,- + mva pr m3 (kr. 50,- inkl mva).
  • Bark type grov, kr. 140,- + mva pr m3 (kr. 175,- inkl mva).
  • Bark type fin/kvernet, kr. 220,- + mva pr m3 (kr. 275,- inkl mva).

NB! Minstepris for alle fraksjoner er kr 500,- + mva (kr 625,- inkl mva). Dette skal dekke inn arbeid/opplasting med bruk av hjullaster!

Restmasser for f.eks oppfylling av grøfter, lage veier på myr, jevne ut skiløyper, bygge parkeringsplasser osv selges for kr 1,- pr kubikk ferdig opplastet ved våre terminaler. I disse restmassene er det blandet inn både grus, stein, små kvister, bark, gammel flis osv. Det er flere organisasjoner som har benyttet denne type restmasse til å bygge store voller rundt skytterbaner ol. Det opplyses at organisasjonene / firmaet selv må hente inn tillatelse fra Kommunen før dette utføres!