0 x 0

ALLSKOG BIO AS

ALLSKOG BIO produserer treflis til industrien og bioenergimarkedet i Norge.

Daglig leder: Kjell Morten Staberg, tlf. 913 68 477, epost: kjell.staberg@allskog.no
Driftssjef:     John Ivar Strand,       tlf. 997 11 043, epost: john.strand@allskog.no

Kontaktpersoner ved våre flisterminaler:

  • Avd. Wacker Holla. Rune Taftø   Tlf: 911 87 165.
  • Avd. Orkanger. Ole Moe   Tlf: 995 37 404.
  • Avd. Salten. Viggo Pedersen  Tlf: 480 12 749
  • Avd. Salten. Marcus Johansson  Tlf:+46 70 616 39 63

  •  
  • Øvrige kontaktpersoner

  • Fakturaspørsmål Marcus Fagrell,   tlf. 909 61 504 epost: marcus.fagrell@allskog.no
  • Salg  John Ivar Strand  tlf. 997 110 43 epost: john.strand@allskog.no

Hovedkontoret ligger i Trondheim, og selskapet har operative produksjonsterminaler i Trøndelag og Nordland.   

Den 15. april 2012 overtok ALLSKOG SA alle salgskontrakter på flis, og ALLSKOG BIO AS ble et rent produksjonsselskap av smelteverks- og biobrenselflis.

Salg av flis, finflis (sikterest) og bark.

Ved våre avdelinger (Kyrksæterøra, Orkanger og Salten) selges det sikterest som benyttes til stallstrø. Salg av bark i to forskjellige fraksjoner (grov dekkbark og kvernet hagebark), utøves kun ved Kyrksæterøra (Holla) og Orkanger (Grønøra).

 

Restmasser for f.eks oppfylling av grøfter, lage veier på myr, jevne ut skiløyper, bygge parkeringsplasser osv. selges for kr 1,- pr kubikk ferdig opplastet ved våre terminaler. I disse restmassene er det blandet inn både grus, stein, små kvister, bark, gammel flis osv. Det er flere organisasjoner som har benyttet denne type restmasse til å bygge store voller rundt skytterbaner ol. Det opplyses at organisasjonene / firmaet selv må hente inn tillatelse fra Kommunen før dette utføres!