0 x 0
digital-kappekveld-04-02-2021-b1

Digital kunnskap

I ALLSKOG er vi opptatt av å formidle kunnskap om skogen til våre andelseiere. Derfor har det vært viktig for oss å nå ut digitalt i en tid hvor det har vært vanskeligere og møtes fysisk. Her kan du finne noen av de digitale møtene vi har arrangert.

 

8. September var det digital skogkveld med tema markedsutvikling og EUs skogpolitikk. Ida Aarø fra Norges Skogeierforbund forklarer hva EUS skogstrategi og taksonomi betyr for deg som eier skog i Norge. Lars Storslett, virkesdirektør i Moelven Virke AS forteller hva industrien tenker om dagens situasjon og markedet framover. Deretter forteller Jostein Smemo, salgsdirektør i ALLSKOG litt om situasjonen i ALLSKOG.

 

  


ALLSKOG inviterte til digital skogkveld 10. juni. Tema for møtet var tømmermarkedet og et samvirke i utvikling. Innledning ved Jostein Smemo, salgsdirektør ALLSKOG og Snorre Furberg, adm.direktør ALLSKOG.

 

 

 

Den 19. mai 2021, ble det arrangert digital plantekveld. Her blir det både gått gjennom info om planter, framtidens planter og gjennomgang av søknad av tilskudd i Altinn.

 

  

 

Den 4. mars 2021, ble det arrangert digital skogkveld om gjødsling. I filmen får du informasjon om gjødsling av skog, økonomi knyttet til dette, tilskudd, klima og organisering av selve gjødslingen.

 

 

4. februar 2021 arrangerte vi digital kappekveld med stor suksess. Dersom du gikk glipp av dette kan du se videoopptaket her, hvor det gis informasjon om blant annet nye kapperegler, og hva som rører seg i markedet. 

Det kom også opp en rekke spørsmål under arrangementet, og her får du en enkel oversikt over spørsmål og svar