0 x 0
allskog_banner_980_600px

Digital kunnskap

I ALLSKOG er vi opptatt av å formidle kunnskap om skogen til våre andelseiere. Derfor har det vært viktig for oss å nå ut digitalt i en tid hvor det har vært vanskeligere og møtes fysisk. Her kan du finne noen av de digitale møtene vi har arrangert.

 

Hvordan får vi frem den fine og bestandige fremtidsskogen? Hvordan vi bruker vi den digitale skogbruksplanen til ungskogpleie? Hvilke praktiske endringer kommer i Norsk PEFC Skogstandard i år? Ungskogen var tema for ALLSKOGs digitale skogsnakk 15. mai 2023:

 

 

Hvilke skatteregler gjelder for skogeiendom, og hva kan skogfondet brukes til? Det var tema for digital skogkveld 22. februar 2023. Vi får kyndig veiledning av Bjørn Helge Bjørnstad fra Skogkurs, som er ekspert på skogeierøkonomi:

 

Det er vinter og mange skogeiere gjør seg klar for hogst i egen skog🌲❄️ Se opptak av digital kappekveld fra 13. desember 2022. Her presenteres kappereglene for vinteren, i tillegg til info om kantsoner, kantrydding, skogbilvei m.m. ALLSKOG stilte med de erfarne skogbrukslederne Christine Sandelin og Bjørn Egil Søraa.

 

 

23. november 2022 ble det arrangert digital skogkveld med temaet 'Hvor blir det av skogen?'. Foredragsholdere var Severin Mybakken fra Myrbakken AS og Dag Okkenhaug Bævre, skogansvarlig i Levanger kommune. Myrbakken snakket om hva du som skogeier må passe på når det gjelder offentlige tiltak som vei, kraftlinje m.m på din eiendom. Hvordan er prosessen og hvilke rettigheter har du? Bævre snakker om kommunens rolle som myndighet ved nedbygging og endret arealbruk i skog. Se opptak her:

 

 

07. september 2022 ble det arrangert digital skogkveld med temaet ungskogpleie. Foredragsholdere er Mykleby & Myrbakken som driver podkasten Skogsaken. Under denne skogkvelden snakker de om ungskogpleie fra en skogeiers synspunkt, med fokus på økonomi og framtidig kvalitet. Are Søreng, skogbrukssjef i Selbu og Tydal, vil fortelle hvorfor Nidaros skogforum har så høy aktivitet på ungskogpleie og hva dette har å si for rekruttering.

 

 

17. august ble det arrangert digital skogkveld: Markedsutvikling og bærekraft i skognæringa. Administrerende direktør Snorre Furberg og salgsdirektør Jostein Smemo var foredragsholdere. Tema var todelt, en bolk om prisutvikling i markedet, og en bolk om innovasjon og bærekraft i skogeiersamvirket.

 

 

30. mars ble det arrangert digital skogkveld: Biologenes time - hvor ALLSKOGs to biologer gir en kort innføring i lov og skogstandard, orientering om Miljøregistrering i skog, og naturtypekartlegging. Herunder blir det også gitt innføring i krav til den enkelte skogeieren. 

 

8. desember ble det arrangert digital kappekveld spesielt rettet mot skogeiere som hogger i egen skog. Vinteren står for døra, og hovedtemaet for kappekvelden er derfor vinterens kapperegler; hva er nytt og hva er viktig å huske på?

 

10. november var det digital skogkveld med temaet skogfond og skatt - mange flere muligheter enn de fleste aner! Bjørn Helge Bjørnstad, administrerende direktør hos Skogkurs, var foredragsholder, og gikk igjennom følgende tema:

  • Bruk og utnyttelse av skogfond

  • Informasjon om skattesystemet for skogbruket

  • Samspill mellom skatt og skogfond for ulike skogeierkategorier

  • Aktuelle verktøy på nett

 

8. September var det digital skogkveld med tema markedsutvikling og EUs skogpolitikk. Ida Aarø fra Norges Skogeierforbund forklarer hva EUS skogstrategi og taksonomi betyr for deg som eier skog i Norge. Lars Storslett, virkesdirektør i Moelven Virke AS forteller hva industrien tenker om dagens situasjon og markedet framover. Deretter forteller Jostein Smemo, salgsdirektør i ALLSKOG litt om situasjonen i ALLSKOG.

  


ALLSKOG inviterte til digital skogkveld 10. juni. Tema for møtet var tømmermarkedet og et samvirke i utvikling. Innledning ved Jostein Smemo, salgsdirektør ALLSKOG og Snorre Furberg, adm.direktør ALLSKOG.

 

 

Den 19. mai 2021, ble det arrangert digital plantekveld. Her blir det både gått gjennom info om planter, framtidens planter og gjennomgang av søknad av tilskudd i Altinn.

  

 

Den 4. mars 2021, ble det arrangert digital skogkveld om gjødsling. I filmen får du informasjon om gjødsling av skog, økonomi knyttet til dette, tilskudd, klima og organisering av selve gjødslingen.

 

4. februar 2021 arrangerte vi digital kappekveld med stor suksess. Dersom du gikk glipp av dette kan du se videoopptaket her, hvor det gis informasjon om blant annet nye kapperegler, og hva som rører seg i markedet. 

Det kom også opp en rekke spørsmål under arrangementet, og her får du en enkel oversikt over spørsmål og svar