0 x 0

bli andelseier i allskog du også

Dersom du eier skog, kan du melde deg inn i ALLSKOG. Da blir du medeier av skogfellesskapet i Norge, får en interesseorganisasjon i ryggen, blir medlem av det lokale skogeierlaget, og økt lønnsomhet i drift av skogen din.

ALLSKOG har mange gode fordeler for sine andelseiere. Først og fremst er ALLSKOG, som markedsleder, din sikkerhet for en best mulig tømmerpris. Andre fordeler er: 

 • Andelspris på drift, 20 kr ekstra pr m3 (gjelder ikke biovirke)
 • ALLMA PLUSS- din digitale skogbruksplan på nett og mobil, med CO2-regnskap for skogen din og markedets beste digitale verktøy for å ta vare på verdiene dine.
 • Gratis abonnement på SKOG-magasinet og ALLSKOGnytt
 • Min side- skogeierens egen internettside: finn filmer om Min Side her.
 • Kurs, faglig og sosialt påfyll gjennom ditt skogeierlag
 • Tilgang til AGROL-avtalen. Landbrukets unike fordelsprogram som gir gunstige priser innen strøm, bygg, bil, telefoni og andre områder. Se www.agrol.no
 • Rabattert timepris på reguleringsarbeid
 • Rabatert pris for miljøsertifisering utenfor større takstprosjekt
 • Gratis førstekonsultasjon til Advokatfirmaet Nidaros DA som er spesialister på grønn jus
 • Gode priser gjennom Eika forsikring
 • Tilgang til standardavtaler gjennom Skogeierforbundet
 • Sponsing av arrangementer der du har en rolle, er en andelseierfordel. Ta kontakt på firmapost@allskog.no for søknadsskjema og mer informasjon.

Hvordan bli andelseier

Skogeiere som eier 50 dekar produktiv skog eller mer, kan bli andelseiere i ALLSKOG. Du melder deg inn ved å bruke skjemaet som ligger i menyen til høyre på denne siden. Du kan gjerne ringe oss på 73 500 123, eller ta kontakt med din lokale skogbruksleder.

Som andelseier betaler du inn en andelskapital ut fra ditt produktive areal.
Her finner du kalkulator for å beregne din andelskapital.
Din skogs produktive areal kan du finne her.
Dersom du endrer det produktive skogarealet ditt, kan du melde dette inn til oss og få beregnet ny andelskapital. Her er skjema for å melde inn dette: Meldingsskjema

Når du har meldt deg inn får du en faktura på andelskapitalen, denne er på minimum 3 andeler. Hver andel er på 1000 kroner.
Dersom det er skogsdrift innen de første 6 månedene etter innmelding, trekkes beløpet fra tømmeroppgjøret. Dersom det ikke er skogsdrift innen 6 måneder, skal fakturaen betales.

Når du har skogsdrift trekkes 4% av oppgjøret og settes av til andelskapital inntil andelskapitalen er oppfylt. Du kan også betale inn jevnt og trutt inntil andelskapitalen er oppfylt. Det er ingen tidsfrist på å betale inn full pliktig andelskapital. 

Du får utbytte av din til enhver tid innestående andelskapital når årsmøtet i ALLSKOG SA bestemmer det. 

Ifølge ALLSKOGs vedtekter § 7 Kontingent, forplikter andelseierne seg til å betale en årlig kontingent fastsatt av årsmøtet. Denne er p.t. på 975 kr, og faktureres på vårparten. 
ALLSKOGs vedtekter finner duher

 

Støttemedlem

Alle med interesse for skog kan bli støttemedlem, du trenger ikke eie egen skog. Som støttemedlem knyttes du til ditt lokale skogeierlag, får invitasjoner til alle aktiviteter både i regi av skogeierlaget og ALLSKOG. Du får abonnement på SKOG-magasinet og ALLSKOG-nytt (utkommer 8 x årlig). Dersom du representerer en skogeiendom med fullmakt fra skogeier, er du også valgbar til alle verv i organisasjonen. For dette betaler du en årlig kontingent på kr. 400.

 

Ungdomsmedlem

Er du mellom 13 -29 år og interessert i skog? Da kan du bli ungdomsmedlem. Du vil bli invitert til aktiviteter i ditt lokale skogeierlag, og kan delta på motorsagkurs, temakvelder og skogdager. Noen av aktivitetene vil være rabatterte for ungdomsmedlemmer. For dette betaler du en årlig kontingent på kr. 100.

Det lokale skogeierlaget 

Skogeierlaget er et viktig samlingspunkt for skoginteresserte. Gjennom skogeierlagene tas lokal skogkunnskap vare på, og formidles på tvers av generasjoner. Skogeierlagene velger utsendinger til ALLSKOGs årsmøte som er det høyeste organet i ALLSKOG.
ALLSKOG bistår de lokale skogeierlagene administrativt, men aktiviteten er det skogeierlagene som legger til rette for. Skogeierlagene har blant annet viktige oppgaver i å holde kontakt opp mot kommunestyret i saker og planer som berører skogeierne, følge opp kommunens fordeling og bruk av rentemidler fra skogfondsordningen og tilskudd til planting og ungskogpleie. Alle andelseiere i ALLSKOG er gjennom sitt andelseierskap medlem av et lokalt skogeierlag.

 

Skogeiernes interesse

ALLSKOG jobber for et aktivt skogbruk, en lønnsom verdikjede og beskyttelse av grunneieres rettigheter, er ingen selvfølge. ALLSKOG er familieskogbrukets eneste interesseorganisasjon. Vi lykkes i vår påvirkning av politiske prosesser, fordi skogeierne står sammen og gir tyngde bak kravene i skogeiersamvirket.

For å sikre skogeiernes interesser:
 • bistår vi grunneiere og lokale skogeierlag i juridiske og politiske saker
 • driver vi politisk påvirkningsarbeid til lover og forskrifter, bevilgninger over statsbudsjett og jordbruksoppgjør, stortingsmeldinger, og andre enkeltsaker som omhandler vern, utbygginger, kjøring av tømmer eller andre grunneierrettsinnskrenkninger som påvirker våre andelseiere.