0 x 0
allskog_logo_8

Skogbruksplan og kart

Skogbruksplanen hjelper deg som skogeier å forvalte skogen din. For å få oversikt over skogressursen, tilbyr ALLSKOG skogbruksplanlegging.

Ta kontakt med ALLSKOG på tlf. 73 500 123 eller e-post firmapost@allskog.no.

Hvorfor skal jeg ha en ny skogbruksplan?

Du trenger skogbruksplanen for å ha oversikt over aldersfordeling og volum i skogen. Med plan får du også treffsikre råd fra skogbrukslederen din. Skogbruksplanen er et godt hjelpemiddel når du skal planlegge hogst, pleie skogen, bygge skogsbilvei, overdra eller selge eiendom, eller gjennomføre ny miljøregistering for å sertifisere tømmeret ditt.

Hvilke produkter kan ALLSKOG tilby?
Det finnes to hovedtyper, ressursoversikt og skogbruksplan.

ALLSKOG leverer alle registeringer som interaktiv skogbruksplan på nett ALLMA. Gjennom dette programmet kan du holde oversikten og få veiledning fra skogbrukslederen din. Data kan oppdateres etter hvert som det gjennomføres tiltak i skogen.

Hva er en ressursoversikt?
Ressursoversikten viser ofte sum for eiendommen og bestandsliste med hogstklasse, markslag, masse og produksjonsevne. Et laminert ortofotokart som viser bestandsdata, er vanlig. Registrerte miljøverdier er som regel tatt med. Dermed blir eiendommen din miljøsertifisert, og du kan omsette tømmer gjennom ALLSKOG. 

Hva er en skogbruksplan?
Skogbruksplanen er en utvidelse av ressursoversikten. I tillegg til å få vite hva du har, får du også vite hva du kan bruke skogen til, og når det bør settes inn tiltak. Skogbruksplanen er ditt beste utgangspunkt for å planlegge og drive et lønnsomt skogbruk.

Kan jeg bruke skogfondet mitt til å betale for skogbruksplan?
Ja, det kan du. Her kan du sjekke din skogfondskonto.

Hvordan kommer jeg i gang?
Skogeierlaget bør lodde stemningen i området og involvere skogbrukssjefen i kommunen. Skogbrukssjef søker fylkesskogsjefen om tilskudd til prosjektet. Skogeierlaget og kommunen må opprette en styringsgruppe, som velger takstmetode, enten 3D-fototakst eller lasertakst. Deretter må skogeierne velge mellom ressursoversikt og skogbruksplan, samt utlyse anbud.

skgoregistering-enkelt