0 x 0
allskog_logo_8

SKOGBRUKSPLAN

Skogbruksplanen hjelper deg som skogeier å forvalte skogen din lønnsomt. For å få oversikt over skogressursen, tilbyr ALLSKOG skogbruksplanlegging.
 
ALLSKOG tilbyr moderne skogbruksplaner etter myndighetenes krav til nøyaktighet og miljø.
Vi tilbyr alle typer takster fra relaskoptakst i felt, til 3D-takst og arealbasert lasertakst. I det siste har vi også tilbudt takster ved hjelp av bildematching og automatisk bonitering. 
 
Alle våre skogbruksplaner blir lagt i ALLMA. Her kan skogeier kommunisere med vår skogbruksleder ved planlegging av aktivitet i skogen. Dette er en aktiv skogbruksplan som ajourføres etter tiltak blir lagt inn. 

Ta kontakt med ALLSKOG på tlf. 73 500 123 eller e-post firmapost@allskog.no.

 

Se hvordan du bestiller en skogbruksplan her

 

allma2

 

 

allma1-2