Den som mangler miljøregistrering, må tenke på neste vinter nå

Feltsesongen er snart i gang for Allskogs skogbruksplanleggere. Ordrebøkene fylles raskt, og det er spesielt én gruppe skogeiere som bør handle raskt.

Allskog_DJI_0178_web

Skogeiere som av ulike grunner ikke har en skogbruksplan med gyldige miljøregistreringer, vil ha få muligheter til å drive skogen.

Bente Husby er salgsleder og prosjektleder for skogbruksplan i Allskog.

– Den som tenker på å ha skogsdrift neste vinter, men som mangler gyldige miljøregistreringer, må ta kontakt så tidlig som mulig, så vi er sikre på å rekke over akkurat deres skog i sommerhalvåret, oppfordrer Husby.

bente husby.jpg

Når Allskog utarbeider skogbruksplaner, blir skogen samtidig miljøregistrert. Det foregår ved feltbefaring, hvor kjent miljøinformasjon og andre interessante skogområder sjekkes ut etter instruks. Miljøregistreringer i skog (MiS) er gyldige i 15 år før de må revideres.

– Andelseiere i Allskog får rabattert pris, som en andelseierfordel. Det koster heller ingenting å be oss om et tilbud, sier Bente Husby.

Det kan være ulikt fra kommune til kommune om miljøregistreringer kreves for å kunne levere sertifisert tømmer. Dette vil Allskogs skogbruksplanleggere kunne svare på.

Skogeiere kan be kommunen om å få utgifter til skogbruksplan refundert over skogfondet sitt. Dette gjelder også for oppdrag utenom de store takstprosjektene.