Nå har det blitt enklere å forsikre skogen

Skogbrand er skogeiernes eget forsikringsselskap og det eneste som forsikrer skog. Likevel mente Skogbrand at det var viktig å tenke nytt om forsikringsproduktene sine.

Side 2 - Trude Rønning Okkenhaug er rådgiver i Skogbrand. Foto Jørgen Nordby, Skogbrand

Skadeomfanget i skogen har økt de siste ti årene. Klimaendringene vil merkes i skogen, og dette må Skogbrand ta høyde for.

– Tallenes tale er klare. Det vil bli mildere vær, flere stormer, større nedbørsmengder og hyppigere ekstremtørke. I Allskog sitt område husker man sikkert stormene Ivar og Hilde, og vi vet jo ikke når den neste store stormen kommer, sier Trude Rønning Okkenhaug, rådgiver i Skogbrand.

Økt risiko for skade

– Skogen kommer til å bli mer utsatt for skade i fremtiden. Det er økt risiko for skogbrann, stormskader og snøskader. I tillegg fører varmere vintre til mindre tele i bakken. Dette gjør at trærne er dårligere forankret når stormen kommer, fortsetter Okkenhaug.

Statens naturskadefond har ikke dekket stormskader i skog på årevis.

– Det er fortsatt en del uforsikrede skogeiere som fått en kjedelig overraskelse på grunn av akkurat dette, forteller Okkenhaug.

Hun oppfordrer skogeierne til å sjekke hvilke forsikringsdekninger de har.

Side 2 - Klimaendringer vil føre til mer ekstremvær og skogskader.. Foto Skogbrand.jpg
Klimaendringer vil føre til mer ekstremvær og skogskader. Foto: Skogbrand

Bare i løpet av to siste årene har ekstremvær ført til store skader i norske skoger:

  • Stormen 19. november 2021 raserte mer enn 2,5 millioner kubikk skog.
  • I 2021 ble det utbetalt 26 millioner kroner i erstatning for snøskader.
  • Våren 2022 registrerte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i gjennomsnitt 16 skogbranner hver dag.
  • Våren og sommeren 2023 ble først preget av tørkeperioder med ekstrem brannfare, og deretter store nedbørsmengder.

Riktig forsikring til riktig skogeier

– Det er viktig for oss å forstå de utfordringene som disse klimaendringene representerer. Derfor har vi gjort en del endringer i produktporteføljen, slik at forsikring av skog skal bli enklere å forstå, sier Okkenhaug.

Den 1. november begynte Skogbrand konverteringen av 42 000 skogeiendommer som er forsikret hos dem. Okkenhaug forteller om gode tilbakemeldinger fra skogeierne.

– Det blir enklere for kundene våre å finne den forsikringen som passer best for deres behov. Vi gjør en gjennomgang av kundeforhold mot produkt, slik at vi finner riktig forsikring til riktig skogeier, sier Okkenhaug.

Nytt hovedprodukt

Skogbrands nye hovedprodukt heter «Skogforsikring».

– I denne produktpakken får du inkludert alle dekningene vi tilbyr; skader fra storm, snø, smågnager og brann. I tillegg har vi lagt til en ny dekning, som er skogansvar, forteller Okkenhaug.

Skogbrand har også laget «God start», en startpakke som passer for nye skogeiere med litt mindre skogeiendommer. I tillegg tilbys pakken «Brannforsikring».

Skogforsikringen kan betales med skogfondkonto. Det er også en lav forsikringspremie. Forsikringen koster ikke mer enn 1,50 kroner per dekar.

– Vi håper at flere velger å forsikre skogen sin. Skogen har stor verdi, både for den som eier den, og for samfunnet, sier Trude Rønning Okkenhaug.