Ivar (87) tok PEFC-kurset på stram arm: – Ønsker å drive ryddig

Den 1. mars må alle skogeiere som hugger selv, ha tatt nytt PEFC-kurs. Ivar Stjern fra Levanger har tatt kurset med liv og lyst. Vi må stå på for å få en bra produksjon i skogen, mener den spreke 87-åringen.

Ivar Stjern i sagekonkurranse

Ivar Stjern og kona Bitten overtok hennes hjemgård Bjørgan på Ekne i Levanger kommune i 1979 og har eid den sammen siden.

Alderen har begynt å merkes på arbeidsevnen, så jorden leier de bort, men med arbeidshjelp er det fortsatt mye som lar seg gjøre.

Senest i høst gjennomførte Stjern skogsdrift.

– En kamerat tok seg av det tyngste arbeidet, så var det jeg som stod for fremkjøring, kapping og sortering av sagtømmer og slip, forteller Stjern.

Skogen holder ham i form

Både han og kona har hatt arbeid utenfor gården. Han har en lang karriere i forsvaret bak seg, som ingeniøroffiser. Mange år som aktiv i de militære idrettene – langrenn, orienteringsløp, skyting og skiskyting – har hjulpet på fysikken. Han har blitt hedret for sin årelange innsats for Det frivillige skyttervesen.

– Jeg har en trygg og god pensjon, så det å holde på litt i skogen handler for meg om at det er trivelig å komme seg ut. Det er godt å bruke hele kroppen og se resultatet av det du gjør, mener Stjern.

Han vokste opp på gård i Egge ved Steinkjer og var tidlig med ut på skogsarbeid med svans, barking og hestekjøring.

Under Agrisjå-messen sist høst arrangerte Allskog en tømmersagkonkurranse.

– Jeg kom forbi og tenkte at det der skulle jeg pinadø få til, ler Stjern.

Mange sterke og spreke kandidater kom forbi og prøvde seg, men 87-åringens håndlag viste seg helt uslåelig.

Ønsker å ta vare på miljøet

Ivar og Bitten Stjern har vært trofaste medeiere i skogeiersamvirket.

Da Allskog i samarbeid med de lokale skogeierlagene og Norske Skog arrangerte PEFC-kurs like før jul, troppet Ivar Stjern opp.

– Jeg har ikke vært med så mye på teknologien, så jeg fikk et kurshefte i fysisk format som jeg har arbeidet med etterpå. Det var greit lagt opp, sier han.

Hvilke livsvilkår vi overlater til kommende generasjoner, er noe som opptar ham.

– Vi er mange som har sans for det å ta vare på omgivelsene våre, og som ønsker å drive noenlunde ryddig. Uansett er det greit med en oppfriskning. Det viktigste er unngå å gjøre noen direkte feil, mener Stjern.

Ivar Stjern og Christine Sandelin, som er skogbruksleder i Allskog. Allskog har bistått en rekke skogeierlag som har arrangert PEFC-kurs.

Ungskogpleie hvert år

Da han og kona overtok gården, var det en del ustelt blandingsskog og gjengrodde trøer. Det har gått med mye tid til å rydde og plante.

– Deler av skogen har veldig høy bonitet, og det vokser bringebær og rødhyll i store mengder. Vi må stå på for å få en bra produksjon. Vi har hatt som regel å rydde ungskog og supplere med planter hvert år, forteller Stjern.

Noen av plantefeltene nærmer seg hogstmoden alder.

– Jeg synes jo det er litt artig å kunne hugge sagtømmer som jeg selv har vært med å plante, sier 87-åringen.