Årsmøte Allskog Meldal skogeierlag

Årsmøte i Allskog Meldal skogeierlag arrangeres på Landbrukssenteret Midt onsdag 16. mars kl. 19.30.

Fra Allskog deltar økonomidirektør Ellen K. S. Govatsmark og skogbrusleder Per Gunnar Sande.

Vanlige årsmøtesaker. Servering.

Velkommen!

Landbrukssenteret Midt
16. mar
Kl. 19.30 - 22.00