Årsmøte Allskog Salten Skogeierlag

 1. Åpning ved leder av skogeierlaget 
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
  1. Valg av møteleder og protokollfører
  2. Valg av to til å underskrive protokoller
 3. Orientering om ALLSKOGs årsmelding og regnskap
 4. Høring av vedtektsendring
 5. Gjennomgang av skogeierlagets årsmelding, årsregnskap og handlingsplan
 6. Endring av grensen for skogeierlag; gjelder kun for aktuelle lag
 7. Valg
  1. Valg av styre med varamedlemmer
  2. Valg av valgkomite
  3. Valg av utsending(er) til ALLSKOGs årsmøte (dersom laget har utsending)
Fauske Hotell
15. mar
Kl. 19.00 - 21.00