ÅRSMØTE I ALLSKOG TYDAL SKOGEIERLAG

Skogeierlagene i Selbu og Tydal avholder årsmøter på Vertshuset Caroline i Flora mandag 13.mars kl. 19:00.

Styreleder i Allskog Eilif Due vil være til stede og gi informasjon og status med fremtidsutsikter for skognæringen generelt, og Allskog spesielt.
 

Skogbrukssjef i Selbu og Tydal Are Søreng vil gi en orientering om den lokale aktiviteten i dalføret, litt om regionalt arbeid og hvordan skognæringen ser ut fra et kommunalt perspektiv.

Det blir servering.

 

Vel møtt.

Mvh

Per Morten Aunemo

Leder ALLSKOG TYDAL SKOGEIERLAG

 

 

VERTSHUSET CAROLINE I FLORA
13. mar
Kl. 19.00 - 22.00