Elgbeitetaksering, Hattfjelldal 24. og 25. mai 2023

Elgbeitetaksering

Hattfjelldal, 24. og 25. mai 2023. Kurset arrangeres med støtte fra Nordland fylkeskommune.

Kurset bygger på «Veileder og standard for taksering av elgbeite i skog» – utviklet av Skogkurs

 

Elgens beite er avgjørende for dyras vekst og kalvproduksjon. Beite må overvåkes for raskt å kunne tilpasse størrelsen på elgbestanden, slik at beitetrykket er bærekraftig.

 

Mål for kurset

Kurset skal gi deltakerne faglig grunnlag for å planlegge og gjennomføre en pålitelig beitetakst og for å beregne, vurdere og formidle resultatene.

 

Målgruppe

Offentlige og private forvaltere med ansvar for elg- og skog. Taksatorer som skal gjennomføre feltarbeidet, beregningene og presentasjonen. Jegere, skogeiere og andre som har interesse og skal benytte taksten.

 

Sentrale emner

Elgens beiteplanter og beitebehov. Planternes tåleevne og områdets bæreevne. Skogskjøtsel. Forvalting av elg og skog. Organisering og forarbeider. Takstområdet og takstbestandene. Takstmetode og takstparametere. Takstinstruks og takstarbeid. Utfylling på papir og nettbrett. Beregninger, rapportering og presentasjon. En halvdag er avsatt til takstøvelser – husk uteklær!

 

Kursansvarlig: Hattfjelldal skogeierlag, Grane skogeierlag, Allskog BA og Statskog SF

Fagansvarlig: Hårstad Naturforvaltning v/ Gunnar O. Hårstad

Tid og stedFjellfolkets Hus, Adr. Hattfjelldalsvollen 1, 8690 Hattfjelldal.
Onsdag 24. mai og torsdag 25 mai -  kl. 09.00-15.00 begge dager. 

Økonomi: Kurset, inkludert materiell og mat i kurstiden - påmeldingsavgift kr. 250 for Allskogmedlemmer, kr. 500 for ikkemedlemmer.

Overnatting: Bestilles og betales av den enkelte. Vi anbefaler Fjellfolkets Hus – tlf. 94826838 – e-post: post@fjellfolketshus.no

Påmelding: Stig Gorseth, Epost: stig.gorseth@allskog.no - Tlf. 41653372

Fjellfolkets Hus, Hattfjelldal
Onsdag 24. mai og torsdag 25. mai
Kl. 09.00 - 15.00