Fagtur til Østerrike

7 Åfjordinger, 1 Ørlending og 8 Indrefosninger drar på fagtur til Østerrike

For å se på Vinsjbaner, sagbruk og fabrikkbesøk

Østerrike
Mandag 2. sep og torsdag 5. sep
Kl. 18.01 - 18.01