Høstmøte Tingvoll skogeierlag

Hei.
Det blir avholdt høstmøte i Tingvoll skogeierlag på Tingvoll fjordhotell mandag 6/11 kl 19.30 med servering av pizza.
 
Agenda
- Fra Allskog: Ola Løseth Bakken og ny skogbruksleder Eddie Freij.
- Info om PEFC - standard.
- Tilskuddsordninger og midler til skogpleie.
- Planting og ungskogpleie.
 
Mvh
Styret i Tingvoll skogeierlag
Tingvoll fjordhotell
6. nov
Kl. 19.30 - 22.00