Kurs skogbruksplan og ALLMA

De fleste har mottatt nye skogbruksplaner, og har gjennom ny skogtakst tilgang til skogbruksplanen via ALLMA. ALLMA gir deg mulighet for å få god oversikt over egen skog via digital løsning, slik som mobiltelefon, nettbrett eller PC. Hogst, planting og skogskjøtsel kan planlegges fra sofaen, på kontoret, eller på APP når du er ute i skogen. ALLMA gir deg mulighet for tettere oppfølging, kontinuerlig ajourhold og full oversikt i din skogbruksplan.

 For å kunne utnytte mulighetene som ligger i ALLMA, kan det være nødvendig med et kurs. Stjørdal og Hegra skogeierlag inviterer derfor til gratis kurs i bruk av ALLMA. Allskog Plan står for det faglige på kurset. Kurset varer ca 3 timer, og det anbefales å medbringe nettbrett eller pc på kurset, men mobil går også.

Vi arrangerer nå 3 kurs på 3 ulike datoer og steder i Stjørdal førstkommende uke. Vi tar inn 20 skogeiere pr kurs, slik at det er «førstemann til mølla» som gjelder.

 

Påmeldingsfrist er førstkommende søndag 21.11. Kursdatoer, sted og informasjon om påmelding kommer her:

 

  • Tirsdag 23.11: kl 18-21 på Klubbhuset til IL Fram på Framnes, Skatval. Påmelding på sms til Håvard Hammer, tlf 97094506. (Il Fram - Google Maps)

 

 


 

Framnes, Hegra eller Ersgard
Tirsdag 23. nov og torsdag 25. nov
Kl. 18.00 - 22.00