Motorsagkurs

Beiarn og Skjerstad Skogeierlag tilbyr dokumentert sikkerhetskurs for bruk av motorsag, 09. og 10.februar 2022.

ONSDAG: Teoridag + stell og vedlikehold av motorsaga på Frivilligsentralen (Trones gamle skole)

TORSDAG: Praksisdag ute på Navjord.  Deltakerne må stille med egen sag og verneutstyr (hjelm, visir, hørselvern, vernebukse og vernestøvler)

 

KURSINSTRUKTØR: Ole-Bendik Bendigtsen

 

KURSAVGIFT: 1750,- KR

(Skogeiere kan bruke sitt eget skogfond til å dekke hele kursavgiften eller søke kommunen om å få dekt inntil 50% av kursavgiften)

 

PÅMELDING TIL TLF. 41408559 ELLER gudna@online.no

 INNEN 04.02.22

Beiarn
Onsdag 9. feb og torsdag 10. feb
Kl. 09.00 - 15.30