Profilering av skog i Vesterålen.

Vi inviterte Bladet Vesterålen for å vise fram den nye skogsbilveien og hogsten som var i gang der. Det lå flotte tømmerlunder ved enden av skogsbilveien. Vi ville vise folk at skogen gir avkastning og er nyttig til mye.
Ved Selnesvannet Frøskeland
21. nov
Kl. 18.43 - 18.43