Skogdag

Allskog Meldal Skogeierlag inviterer til skogdag.

Tid: Tirsdag 14. desember kl. 11.00.

Sted. Jerpstadsetrene.

Tema: Furuhogst med tanke på markberedning og naturlig foryngelse.

Bålkaffe og Wienerbrød.

Velkommen!

Jerpstadsetrene
14. des
Kl. 11.00 - 14.00