Skogdag

SKOGDAG

Lørdag 8. juni kl. 10.00

Åsen (Syrstad) 

Melbyvegen 185

Tema:

• Treslagsskifte
• Ungskogpleie/viltbeite
• Beitetaksering

Skogselskapet Trøndelag v. Hans Chr. Brede og Per Helge Pedersen fra Rindal deltar. 

Enkel servering.

 

Arr. Lensa Vest og Allskog Skaun skogeierlag

Syrstad Åsen melbyvegen 185
8. jun
Kl. 10.00 - 10.00