Skogdag - tynning

Demonstrasjon av hogstmaskin til bruk i tynning og generell informasjon om tynning.

Styret i Meråker skogeierlag

Gapahuk ved Sagveien (Svatåsvadveien)
30. nov
Kl. 09.00 - 12.00