Skogdag -kapping av tømmer

Flere har kommet i gang med vinterens skogsdrift og Allskog Steinkjer skogeierlag arrangere et kort kurs i kappereglementet. Øyvind Skarvang fra Norsk virkesmåling kommer nok en gang for å gi oss ei innføring i tidligere og nye regler. Skogbruksleder vil også delta for å svare på evt spørsmål om skogsdrift mm.
Bålkaffe og noe å bite skal det også bli.  

Velkommen!!!

Bertil Aasheim Reipvegen 146, v/Hyllbrua i Ogndal, merking ved avkjørsel på Reipvegen.
7. feb
Kl. 11.00 - 14.00