Skogdag

Det vil bli arrangert skogdag med ALLSKOG Stjørdal- og ALLSKOG Hegra skogeierlag mandag 31 jan 22 kl 1100 hos Birger Florholmen i Flora. Rett etter Sørkringvegen 336, ta opp mot Brattbekktjønna og Håkkådalen, og til venstre i første sving. Tema vil være bla tømmerpriser, aptering, tilskudd og håndtering av regler ved lunning langs vei. Mat og kaffeservering.
Sørkringvegen 336
31. jan
Kl. 11.00 - 13.00