skogdag

Skogdag med tema lukket hogst. Adresse: Russervegen  Nord for Trones Bruk

Orjentring fra skobruksleder og Roar Leirset Fra Landbrukskontoret

Russervegen
6. nov
Kl. 11.00 - 13.00