Skogdag

Nordfosen skogeierlag arrangerer skogdag i sammarbeid med FK sine skog og veddager

Det blir viktig info ang nytt reglemang for plassering av tømmer langs offentlig vei

FK Åfjord
10. feb
Kl. 11.00 - 14.00