SKOGDAG FOR ALLSKOG SELBU SKOGEIERLAG

Allskog Selbu Skogeierlag arranger sammen med Selbu Bondelag skogdag på toppen av Storvollvegen i Tømmerdalen, fredag 5.11 kl 12.00

Agenda:

  • Tømmerprisene for vinteren
  • Status Skogbruksplanprosjekt
  • Traktorveger og Skogsbilveger, søknader og prosedyrer
  • Forvaltning av hjort i Selbu, ev. skader i jordbruket og skogbruket av en stadig større hjortestamme
Storvollvegen i Tømmerdalen
5. nov
Kl. 12.00 - 16.00