Skogdag i Korgen 2. september

Allskog Hemnes Skogeierlag og Hemnes kommune inviterer til skogdag 

 Lørdag 02.11.2023 kl. 11.00 til 16.00.

Tema skogbehandling og forvaltning i fjellnær skog, herunder:

  • Foryngelse
  • Ungskogspleie
  • Befaring i forsøksfelter
  • Hogstformer/ikke hogst
  • Mis/nøkkelbiotoper/frivillig vern

Oppmøte: Sørhågen i Vesterfjellet Lørdag 02.09.2023 kl. 11.00

Vi skal ut på befaring i skogen, ha på godt skotøy. 

Det vil bli enkel bevertning utendørs. Ta evt en stol, eller noe å sitte på i kaffepause

Vi vil komme tilbake med endelig program med det første.

 

Sørhågen i Vesterfjellet
2. sep
Kl. 11.00 - 16.00