Skogdag i Nilsdalen 30/11 , klokka 12.00- 14.00. Arr. Malvik skogeierlag

Malvik skogeierlag arrangerer skogdag med fokus på status på kulturskogen som ble planta på 60-tallet.

Alle som er opptatt av et aktivt skogbruk er velkommen

Nilsdalen, Mostadmark, 5 km fra bolifelt Karlstad, nord for Foldsjøen
30. nov
Kl. 12.03 - 14.00