Skogdag i Skaun

Allskog Skaun skogeierlag inviterer til skogdag med kappekurs, info om tømmerpriser og utstilling og visning av diverse maskiner for skogsdrift.

Kappekurs ved tømmermåler Øyvind Skarvang

Pris-og kontraktinformasjon ved skogbruksleder

Utvalgt utstyr ved CF maskin, Ze-Sam maskin og Eiksenteret

Hypro aggregat v/ Johan Tiller

Vimek minilassbærer v/ Leif Haugum og Magne Mo

Timberwolf flishogger v/ Odd Magne Sunnset

 

Vi koker bålkaffe, og det blir enkel servering attåt.

Velkommen!

Melbyvegen ved Syrstadmyren. (Ca 3,5 km fra krysset ved Skaun kirke)
19. nov
Kl. 10.00 - 14.00