Skogdag/Kapping av tømmer

Allskog Verran og Steinkjer skogeierlag arrangere skogdag med tema kapping av tømmer ved Øyvind Skarvang fra Norsk Virkesmåling. I tillegg møter skogrådgiver ved Steinkjer kommune for å snakke om tilskudd/skogfond spesielt til tynning/forhåndsrydding. Satser for kulturarbeide er pr dags dato ikke vedtatt i kommunen. Kaffe og wienerbrød. Velkommen!!!
Båbuveien 167, Sparbu
6. feb
Kl. 10.00 - 13.00