Skogdag på Liabø

Det arrangeres skogdag mandag 28. august kl. 10.00-1430 på Liabø.
Oppmøte ved lunneplass ca 800 meter sørøst for Liabøkrysset.

Tema:
Vi går en liten rundtur innom bestander av gran i ulike stadier, og det er også en del furuskog.
Ol Bakken og Per Egil Rønning fra Allskog deltar som fagpersoner.
Skogsveier og uttransport av tømmer, ungskogpleie, råteskader, planlegging av hogst, skogsbilvei, tømmer priser m.m.
Skogeierlaget ordner med bålpanne, det blir grilling av pølser og kaffeservering.

Mvh styret i ALLSKOG Halsa skogeierlag

Liabø
28. aug
Kl. 10.00 - 14.30