Skogdag på Stjern i Åfjord

Velkommen til den tradisjonelle skogdagen i Åfjord! Denne gangen møtes vi på Stjern, der Allskog Entreprenør har skogsdrift med hogstmaskin og lassbærer. Skogbruksleder i Allskog Terje Ressem underviser om kapping og andre skogfaglige tema, og Simon Larsen informerer fra kommunen

Kjør så langt fylkesveien går, så fortsetter du innover bomveien. Det er ingen bomavgift på skogdagen.

Det blir servering av bålkaffe og lapskaus.

Velkommen!

Hilsen styret i Nordfosen skogeierlag

Stjern i Åfjord
2. feb
Kl. 11.00 - 14.00