Skogkveld

Skogeierlagene på Høylandet, Grong/Harran og Overhalla inviterer til skogkveld på Høylandet 1 november klokken 19:30 på Skysstasjonen.

 

Tema: Med drone som verktøy i skogen.

 

Oppsummering fra sesongen 20023 hvor Skogprosjektet har erstattet tradisjonell skogbefaring med bilder fra drone og tellestangen er erstattet av kunstig intelligens.

Vi skal gå gjennom de erfaringene vi har fått; hvor presist teller kunstig intelligens i forhold tradisjonell telling? Er prosessen mer effektiv alt i alt? Hvordan responderte skogeierne på denne type «befaring» og hvor mye kan vi lese ut av dronebilder.

 

Allskog vil også informere om deres tilbud innen bruk av drone i skogskjøtsel.

 

Kveldsmat og kaffe. 

 

 

Høylandet skysstasjon
1. nov
Kl. 19.30 - 21.00