Skogkveld

Program

 

19.30 Velkomen

Tømmerprisar, vilkår for hogst, PEFC-skogstandard mv v/ skogbruksleiar Asbjørn Karbø

Skogsdrift i Olivinfuruskog, tilskotsordningar, naturtypekartlegging v/ skogansvarleg i Volda kommune Peder Magnussen

Allskog si heimeside, medlemsfordelar, Alma v/ styret i Allskog Bjørkedal skogeigarlag

 

Det vert kveldsmat og vi legg opp til diskusjon kring dei tema som er nemnde i programmet og anna som måtte kome opp.

21.30 Avslutning

 

Velkomen til ein kveld med fokus på skog.

Helsing styret i Allskog Bjørkedal skogeigarlag

Fridtun
15. nov
Kl. 19.30 - 22.00