Skogkveld

Skogkveld  på Liabygda ungdomshus

måndag 28 februar kl 1900.

 

Tema:

  • Gjødsling av skog – Rolf Stamnestrø
  • Skogkultur – Asle Konnert
  • Ymse.

 

Servering!

 

Stordal og Norddal Skogeigarlag  Allskog

Stranda Skogeigarlag Allskog

Liabygda Ungdomshus
28. feb
Kl. 19.00 - 22.00