Skogkveld

Landbrukskontoret og Skogeierlaget arrangerer skogkveld til Ritro Marskin i Bjugn

Cato Hårberg kjem og tar for seg stell og vedlikehold av motorsag, ol.

Terje Ressem informerer om tømmerpriser ol.

Edmar Bakøy informerer om tilskuddsodninger ol.

Ritro Marskin, Bjugn
18. jan
Kl. 19.00 - 21.00