Skogkveld I Hommelvik 1/11- klokka 19.00

Orientering om kartlegging av friluftsområder i kommunen.

Orientering om de nye skogstandardene.

Nytt fra Alskog ved skogbruksleder og nytt fra skogansvarlig i kommunen.

 

Rådhuset i Hommelvik, kantina
1. nov
Kl. 19.00 - 23.00