Skogkveld i Malvik mandag 27/11 -1930.

Skogkveld i regi av Malvik skogeierlag mandag 27/11 klokka 19.30

Tema:

skog og klima

PEFC - skogstandarder

Skogplanteproduksjon i Trøndelag

Nytt fra skogbruksleder, skogbruksleder og skogeierlag.

For laget - Jens, leder

Midtsand grendahus
27. nov
Kl. 19.30 - 22.30