Skogkveld på Nordnes kro, Saltdal

Skogkveld på Nordnes kro kl 1800.

Agenda:

- 1800 Velkommen ved leder Ole Andre Lilleløkken

- 18.05 Ståa i regionen v/ skogbruksleder Per Kristian Helgesen

- 18.30 Hogst, vei og tilskudd v/ skogbrukssjef Ørjan Alm

- 18.55 Industriens behov v/ styremedlem Allskog Vibeke Unosen

- 19.20 Aktivitet og kurs

- 19.30 Juletallerken

 

Nordnes kro, Saltdal
30. nov
Kl. 18.00 - 21.00