Skogkveld, plantekurs

Innføring/opplæring i skogplanting v Terje Ressem
Silje Braseth og Joakim S By på Strand
12. mai
Kl. 18.00 - 22.01