Skogkveld tema ressurskartlegging

Styret i lokallaget Allskog Hemnes inviterer til Skogkveld
TORSDAG 11. November kl 19.00
 
Hovedtema for kvelden er ressurskartlegging 
Det er gjennomført en MIS analyse i sommer, som viser at vi må foreta noe. Vi ønsker å gi informasjon og drøfte prosess videre med så mange som mulig av dere.
 
Vi vil også ta en runde på Årshjulet, og få innspill til aktiviteter for neste år.
 
Se vedlagt invitasjon til Skogkveld, og vedlegg angående ressurskartlegging for nærmere informasjon
 
Håper dere har mulighet å delta, og ønsker vel møtt!
Vertshuset i Korgen
11. nov
Kl. 19.00 - 21.00