Skoleskogdag

Skoleskogdager i Trondheim. Tidsoversikt – 14. og 15. juni. 9.trinn Markaplassen skole kl 09.00 - Avslutning kl 14.00. Alle grupper møter kl kl 0900 og avslutning ca 1400. Elever og lærere må da være kommet frem til oppmøte ved Nydammen.

Gruppene fordeles deretter på ulike stasjoner. Hvor disse ligger, vil bli fortalt ved ankomst til samlingsplass/base. Hver stasjon vil ta ca 30 min, og det er satt av 15 min til å gå mellom stasjonene. Det er og satt av god tid til å spise matpakken.Husk at alle elever må ha med matpakke, sitteplate og vannflaske. De må være kledd etter vær og forhold – alle aktiviteter foregår ute i terrenget ! Dagen vil bli avsluttet med en quiz med spørsmål fra det man har jobbet med gjennom dagen. Premien er kinobilletter mm, så det er lurt å følge med på det som skjer…... Elevene deles i fem grupper begge dager, en lærer følger hver gruppe. Stasjon/tidspunkt 0930- 1000 1015-1045 1100-113 0 Lunsj 1130-1230 1230-130 0 1315-1345 1. Biologisk mangfold i skog, NTNU/Guro Gr.1 Gr. 5 Gr. 4 Gr. 3 Gr. 2 2. Livet i vann og vassdrag, TOFA/Hans 2 1 5 4 3 3. Utdanning/skog som yrke Jon Olav og elever/Skjetlein vgs 3 2 1 5 4 4. Skogen, ressurs og klima, Hans/Torgrim 4 3 2 1 5 5. Skogplanting, og litt skogshistorikk, Espen/Kjetil 5 4 3 2 1 Hvis dere har spørsmål så ta kontakt med Roy Inge: 93 02 54 45

Nydammen Trondheim
Tirsdag 14. jun og onsdag 15. jun
Kl. 08.30 - 14.00