TEMAKVELD: Etablering av nytt sagbruk i Vefsn.

Vefsn skogeierlag inviterer til temakveld, etablering av nytt sagbruk i Vefsn.

 

Tidspunkt: 9 mai klokken 19-21

Sted: Mosjøen videregående skole avd. Marka (Landbruksskolen)

 

Program:

- Velkommen v/skogeierlaget

- Kompetansesenter skog

- Presentasjon forprosjekt: Videreforedling av skogsvirke i Vefsn v/Kurt Jessen Johansson

- Susendal bygdesag AS -slik driver vi v/Terje Daleng

- Helgeland Museum- behov for trevirke

- Skognæringsforum Nordland/Kystskogbruket v/Bjørn Borgan

- Statsforvalteren i Nordland v/Runa Stenhammer Aanerød

- Diskusjon: Virkestilgang- Mulighet for spesialleveranser

 

Det blir servering, vel møtt!

 

Mvh. Vefsn skogeierlag

Mosjøen videregående skole avd. Marka (Landbruksskolen)
9. mai
Kl. 19.00 - 21.00