0 x 0

fastpris

ALLSKOG innfører fra 1.1.2019 fastpris på sagtømmer gran til alle sine skogeiere.  

Fastpris avregning på sagtømmer gran vil si at du får den prisen som er oppgitt pr m3f, og ikke en ca pris ut ifra en gitt referansestokk (basis-stokk) i en prismatrise. Vi fortsetter også med faste priser pr m3f på massevirke.

 

Dette innebærer at du som skogeier får en forutsigbar utbetaling etter endt hogst. Mange skogeiere har trodd at referanseprisen har vært den faktiske sluttprisen på virket. Med fastpris vil du nå oppleve at oppgitt pris stemmer med det du til slutt får på konto.

Det vil fortsatt bli kvalitetsbedømming av sagtømmeret, noe som betyr at skogeier må påregne en viss andel utlegg*. 

Ordningen med fastpris bygger på tillit mellom partene. Det betyr at du som skogeier må kappe tømmeret ditt slik industrien ønsker. Det vil være noe forskjeller på hvordan tømmeret kappes inn mot den enkelte industrikunde. 

* Utlegg er tømmer som er levert sagbruk, men som ikke fyller kravene til sagtømmer.  

Kapping på Møre: 

Sagtømmer gran kappes 41 dm stokker eller 51 dm stokkerog ALLSKOG ønsker mest mulig i den lengste klassen. Korte og lange stokker legges i adskilte lunner. 

Minste toppmål er 15,0 cm u.b, maks toppmål er 45,0 cm u.b, maks diameter uansett på stokken er 60,0 cm u.b. 

Kapping i Trøndelag: 

Sagtømmer gran kappes i "fotlengder" det vil si eksakt på 37 dm, 40 dm, 43 dm, 46 dm, 49 dm, 52 dm eller 55 dm. Her skal minimum 65 % av virket være 49 dm og 52 dm 

Minste toppmål er 12,0 cm u.b  

Maks diameter mot Moelven er 60,0 cm u.b.  

Maks diameter mot InnTre og Kjeldstad er 70,0 cm u.b.  

Kapping i Nordland: 

Sagtømmer gran kappes i "fotlengder" det vil si eksakt på 37 dm, 40 dm, 43 dm, 46 dm, 49 dm, 52 dm eller 55 dm. Her skal minimum 65 % av virket være 49 dm og 52 dm. 

Minste toppmål 14,0 cm u.b maks diameter 60,0 cm u.b.