Transportselskapet Nord (TSN)

Allskog_DSC0319_web

TSN koordinerer transport av 1,3 millioner kubikk tømmer hvert år, fra Møre i sørvest til Troms i nord.

Allskog_DSC0319_web

Tømmerlogistikk for skogeiere og industri

TSN har avtale med ca. 30 transportører. Mesteparten av tømmeret kjøres direkte fra lunneplass til industri. En del tømmer kjøres også til utskipningskai.

TSN eies av Allskog (50 %), Norske Skog (25 %), Moelven (12,5 %) og InnTre (12,5 %).

Kontakt TSN

Transportledere:

  • Namdalen, Nordland og Troms: Geir Jostein Fiskum, tlf. 906 57 400, geir.fiskum@tsnord.no.
  • Innherred og Snåsa, Værnesregionen og Fosen: Knut Ole Rundgreen, tlf. 480 82 414, knut@tsnord.no.
  • Nidaros og Sør-Trøndelag: Harald Haugan, tlf. 926 01 804, harald@tsnord.no.
  • Møre og Romsdal, Heim, Hitra og Frøya: Ivar Melkild, tlf. 915 31 558, ivar.melkild@tsnord.no.