WoodNor

WoodNor driver internasjonal trelasthandel. WoodNor omsetter nesten en halv million kubikk i året, nesten tre fullastede tømmerbåter i uken.

Dette er WoodNor

WoodNor eksporterer skurtømmer til Tyskland, Sør-Sverige og Baltikum, mens massevirke selges til fabrikker i Sør-Norge, Sør-Sverige og Tyskland. Gjennom denne eksporten får skogeierne bedre priser enn om alt tømmeret hadde blitt presset inn i det norske markedet. WoodNor importerer også betydelige mengder treflis til cellulose- og papirindustrien. Flisa hentes hos de samme sagbrukene på kontinentet som vi leverer skurtømmer til.

Kontakt oss

Daglig leder: Ole Lauglo, tlf. 917 35 052, ole.lauglo@allskog.no.