0 x 0
banner_allskog_hovedside1

Landbruksministerens gode budsjettlekkasje

Landbruksminister Dale forteller i Nationen at regjeringen vil bruke 26,5 millioner kroner mer til skogsbilveger og utskipningskaier for tømmer i 2017. Han oppfordrer i tillegg kommunene og fylkeskommunene om å legge til rette for tømmervogntog med 60 tonn og 24 meters lengde.