0 x 0
banner_allskog_hovedside1

....ask what you can do for your country!

Det er ingen selvfølge at regjeringa ser de samme mulighetene i skognæringa som vi selv ser. Det er ingen selvfølge at vi ønsker den samme utviklingen. Det gjør vi, men det er også slik, at et oljepengedopet velferdsland uten nevneverdig kriseforståelse vil ha manglende evne og vilje til å satse skikkelig på bioøkonomiens fremste løsning, før man må.


Her er ALLSKOGs vurdering av Meld.st nr 6. Verdier i vekst -konkurransedyktig skog og trenæring.

Miljødirektoratet bidrar til effektivisering av hogst

Informasjon om sensitive dyre-, fugle- og plantearter er vanskelig tilgjengelig i Norge, for å hindre faunakriminalitet, som eggtyveri og ulovlig uttak. 27 arter er vurdert som sensitive og er derfor unntatt offentlighet. Skogbruket har siden Miljøinformasjonsloven kom i 2004 vært lovt tilgang til lokasjoner for sensitive arter i skogen. Dette er avgjørende for å sikre ivaretakelse av dem under hogst og andre skogtiltak. 

Informasjonsflyten fra miljømyndighetene til skogbruket har ikke vært tilstrekkelig og hensiktsmessig i alle disse årene, men Miljødirektoratet har nå i et møte med ALLSKOG lovt en gradert innsynsløsning som vil forenkle skogbruksledernes hverdag betraktelig.